Edward 6., 12.10.1537-6.7.1553, konge af England fra 1547, søn af Henrik 8. og hans tredje hustru, Jane Seymour. Edwards mor døde blot 12 dage efter den komplicerede fødsel, og tronarvingen viste sig gennem hele sin opvækst svag og sygelig. Ved Henrik 8.s død 1547 var han kun ni år gammel, og regeringen førtes derfor af et formynderstyre under ledelse af den unge konges onkel Edward Seymour (Protector Somerset). Efter hans fald i 1549 var John Dudley Northumberland regeringsleder, indtil kongen døde af lungetuberkulose. Edward fik således aldrig lejlighed til at vise sine evner som regent, ligesom hans karakter er uvis. Meget tyder dog på, at han var den protestantiske sag fanatisk hengiven, at han nærede høje tanker om sin kongeværdighed, og at han ofte på grænsen til det tyranniske understregede sin personlige autoritet.