Jan de Vries, 1890-1964, nederlandsk filolog, religions- og litteraturhistoriker, professor i oldgermansk i Leiden 1926, men afskediget i 1945 pga. sine nazistiske sympatier. Hans hovedværker inden for især nordisk filologi er Altgermanische Religionsgeschichte (1935-37), Altnordische Literaturgeschichte (1941-42) og Altnordisches etymologisches Wörterbuch (1961).