Jan Tollius var en nederlandsk komponist, som virkede i Italien og siden 1603 som sanger ved Christian 4.s hof. Stilen i hans motetter og madrigaler foregriber den tidlige barok.