Jan Hendrik Oort, 28.4.1900-5.11.1992, hollandsk astronom, der i 1927 ved analyse af stjernebevægelser kunne bekræfte B. Lindblads teori om Mælkevejssystemets rotation. Oort beregnede ligeledes Mælkevejssystemets masse og Solens afstand fra dens centrum. I 1950 foreslog han, at kometerne kommer fra Oorts sky. Oort udsendte i 1954 et berømt kort over Mælkevejens spiralarme, baseret på målinger af 21-cm-strålingen fra neutralt hydrogen, en stråling, hvis eksistens var beregnet af hans medarbejder H. van de Hulst.