Jacques Coeur, ca. 1395-1456, fransk storkøbmand og finansmand, en af kong Karl 7.s rådgivere i det økonomiske reformarbejde efter Hundredårskrigens afslutning i midten af 1400-t. Den hovedrige storkøbmand Jacques Coeur havde tjent en formue på handel i Orienten. Med den og med sit talent for finanstransaktioner, herunder en udpræget hensynsløshed i pengesager, fik han fra 1438 som kongens finansminister (argentier) styr på den franske stats finanser ved bl.a. at indføre årlige skatter uden parlamentets godkendelse. Samtidig passede han med held sine egne forretninger, således at hans formue mangedobledes. Han købte slotte og palæer i hele Frankrig, og i Bourges byggede han et palæ, som den dag i dag er et af landets fineste middelalderhuse. Hans selvbevidsthed og hårde, ikke altid lovlige, forretningsmetoder skaffede ham mange fjender, og i 1451 faldt han pga. en falsk anklage om giftmord på kongens elskerinde Agnès Sorel. I 1453 flygtede han fra fængslet til paven i Rom, men døde allerede 1456, formodentlig på øen Chios under et handels- og korstog mod tyrkerne.