Jacob Høirup, 1905-1999, dansk embedsmand. Høirup udnævntes i 1942 til departementschef i Arbejdsministeriet og kom til at spille en vigtig rolle i Departementschefstyret fra september 1943 til maj 1945, hvor han førte de vanskelige forhandlinger om arbejdskraft med den tyske besættelsesmagt. Høirup var 1948-75 stiftamtmand på Fyn.