Departementschefstyret, departementschefernes administration af Danmark fra september 1943 til maj 1945. Da politikerne efter den 29. august 1943 ikke ville danne ny regering, skabtes i løbet af september 1943 den ordning, at hver departementschef inden for sit område kunne udstede lovanordninger til videreførelse af landets administration samt foretage udnævnelser og afskedigelser. I praksis fungerede de som et kollegium under forsæde af Udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, og med det politiske 13-mands-udvalg som kontrollerende og rådgivende instans. Der var dermed tale om en videreførelse af samarbejdspolitikken på det administrative plan. Ordningen blev efter nogen tøven accepteret af modstandsbevægelsen. Svenningsen var forbindelsesleddet til den tyske befuldmægtigede, Werner Best, ud fra hvis synspunkt ordningen var en fortsættelse af hans ideal om en opsynsforvaltning. I Silkeborg oprettedes et kontor under stiftamtmand P. Herschend til varetagelse af forbindelsen til værnemagtens chef, von Hanneken.