J. Oskar Andersen, Johannes Oskar Andersen, 1866-1959, teolog og politiker. Fra 1920 professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet. Han fik stor betydning ved at indføre teologistuderende i historikeren Kr. Erslevs kildekritiske metode. Dele af hans forskning i den danske reformation og ortodoksi hævder sig stadig som banebrydende. I 1918-39 var han konservativ folketingsmand; han ønskede adskillelse mellem kirke og stat og en kirkeforfatning, så kirken kunne styre sig selv. Han fik betydelig indflydelse på gennemførelsen af J.C. Christensens vigtige kirkelove i 1922.