J.L. Ussing var en dansk filolog og arkæolog og 1850-1895 professor i klassisk filologi og arkæologi ved Københavns Universitet. Ussing udgav Plautus' komedier i en tekstkritisk udgave med kommentar og sammen med J.N. Madvig Livius' romerske historie foruden en række værker om græsk og romersk kunst og arkitektur.