J.L. Jensen, Jens Ludvig Jensen, 1836-1904, dansk lærer, redaktør af landbrugsblade og leder af Markfrøkontoret fra 1872. Jensen indførte i 1874 square-head-hveden i Danmark, og denne kom til at danne udgangspunkt for bedre og mere vinterfaste hvedesorter. Han udviklede flere metoder til bekæmpelse af plantesygdomme, således beskyttelseshypning af kartofler og varmtvandsmetoden til afsvampning af såsæd.