Afsvampning, behandling af frø til udsæd samt løg og kartofler til lægning, så svampesygdomme bekæmpes eller forebygges. Udelades afsvampning i en årrække, kan især korn angribes af tabsvoldende svampesygdomme. Afsvampning er almindelig og svampe i udsæd derfor et mindre problem. Forskellige kemiske midler bruges, først og fremmest på store bejdseanlæg hos grovvarefirmaer. Samtidig tilsættes et farvestof, så kornet ikke bagefter anvendes til føde for mennesker eller dyr. Organiske kviksølvforbindelser har været anvendt siden 1920'erne, men på grund af risikoen for forgiftninger blev denne metode efter 1973 sjældnere, og den blev forbudt i 1992. Den danske landøkonom J.L. Jensen opfandt i 1880'erne varmtvandsmetoden til afsvampning af korn; kornet bliver nedsænket i 50-55 °C varmt vand i fem minutter, hvilket dræber de fleste svampe. Metoden anvendtes i alle korndyrkende lande frem til 1960'erne.