J.H. Nebelong, Johan Henrik Nebelong, 1817-1871, dansk arkitekt, bror til N.S. Nebelong. Efter uddannelse hos G.F. Hetsch og på Kunstakademiet virkede han 1840-53 i Kristiania (Oslo) ved udformningen af interiørerne i det nye kongeslot og som lærer ved Tegne- og Kunstskolen, og han byggede bl.a. lystslottet Oscarshall på Bygdøy i nygotisk stil (1847-52). 1856-68 var Nebelong bygningsinspektør i København og opførte derefter en tilbygning til Oringe Statshospital, der fuldførtes af broderen.