J.G. Adler var skoleleder i Frederikshald fra 1812 og medforfatter til det Adler-Falsenske grundlovsudkast, der var et vigtigt forarbejde til Eidsvollforfatningen. Adler var nært knyttet til den senere Christian 8., som han fulgte som kabinetssekretær. I 1840 blev han udnævnt til chef for Statssekretariatet for Naadessager, der indtil Christian 8.s død øvede en politisk indflydelse, bl.a. ved sin støtte til den regeringsloyale presse.