Jørgen Raasted, 19.3.1927-5.5.1995, dansk filolog og musikforsker. Jørgen Raasted var en internationalt respekteret forsker og udgiver af byzantinske musikmanuskripter samt arbejder om byzantinsk musik i rækken Monumenta Musicae Byzantinae, som han ledede fra 1993.