Jón Árnason, 1819-1888, islandsk folkemindesamler, der i 1845 sammen med Magnús Grímsson begyndte at indsamle islandske eventyr, som de udgav nogle år senere. I 1858 opfordrede Jón Árnason sine landsmænd til at samle alle slags folkeminder til udgivelse, og i alt, hvad han har udgivet, er den folkelige fortællestil bibeholdt. Hans samling af islandske folkeminder, trykte som utrykte, blev 1954-61 udgivet i syv bind, der har været en inspiration for islandske kunstnere. En samling af folkesagn og eventyr, som han udgav 1862-64, er oversat bl.a. til dansk: Islandske Folkesagn og Æventyr (1877). Jón Árnason var lærer og bibliotekar i Reykjavík.