Jægerspris Skovdistrikt, skovområde langs Roskilde Fjords vestbred nord for Frederikssund. Det består fra syd af skovene Færgelunden, Slotshegnet, Kohaven, Studehaven og Fællesskoven (de to sidstnævnte under ét kaldet Nordskoven). Nordskoven rummer de meget gamle kæmpeege, som distriktet især er kendt for: Storkeegen (døde i 1981), Snoegen (døde i 1991) og Kongeegen, der stadig lever og antagelig er et sted mellem 1400 og 1900 år gammel. Skoven er meget varieret mht. træarter, terræn og dyreliv, især insekter og fugle. Skoven og strandengene er EU-fuglebeskyttelsesområde.