International Trade Union Confederation, ITUC, verdens største faglige internationale (se internationaler, faglige), dannet 2006 ved sammenslutning af International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) og World Confederation of Labour (WCL). De to internationaler havde siden 1990 udbygget deres samarbejde og under indtryk af det stadig større pres på fagbevægelsen nationalt og internationalt besluttet yderligere at styrke samarbejdet ved en formel sammenslutning. Den tredje faglige internationale, World Federation of Trade Unions (WFTU), blev ikke inviteret til at deltage i sammenslutningen. ITUC oplyste, at den ved sammenslutningen havde 168 mio. medlemmer i 304 landsorganisationer i 153 lande over det meste af verden. Ca. 80% havde allerede været organiseret i ICFTUs medlemsorganisationer, mens resten kom fra WCL og landsorganisationer og fagforbund, der hidtil havde stået uden for de faglige internationaler. Den nye organisation vedtog et princip- og arbejdsprogram, som indeholder dels de traditionelle faglige krav, dels forsøger at reagere på de nye udfordringer, som produktionsmæssige omstruktureringer, internationaliseringen og globaliseringen fører med sig. ITUC søger at udvikle det internationale faglige samarbejde især med afløseren for de gamle Internationale Fagsekretariater, Global Union Federations.