Global Union Federations, samarbejdsorgan mellem de Internationale Fagsekretariater (Global Unions). Efter oprettelsen i 2006 af International Trade Union Confederation (ITUC) intensiveredes samarbejdet mellem ITUC og Global Union Federations, dog således at Global Union Federations fortsat er autonome i forhold til ITUC.