Inge Fischer Møller, 1939-1984, dansk politiker. Inge Fischer Møller var uddannet socialrådgiver, og hendes interesse for socialpolitik blev videreført som socialdemokratisk MF fra 1971 og som formand for Socialudvalget 1979-82. Inge Fischer Møller skrev flere bøger om sociale spørgsmål, bl.a. om børns vilkår.