Ili, vigtigste flod i Syvflodslandet syd for Balkhasjsøen i Kasakhstan; ca. 1400 km lang. Kildefloderne modtager smeltevand fra Tian Shans nordskråning i Kina; vand fra floden kunstvander betydelige arealer. Neden for kraftværket ved Kaptjagaj er den sejlbar; herfra gennemløber den en sandørken og danner et stort delta i sydenden af Balkhasj.