Ignaz Philipp Semmelweis var en østrig-ungarsk fødselslæge, der var professor i fødselsvidenskab ved universitetet i Pest 1855-65. I begyndelsen af 1800-t. døde op mod 20 % af sygehusindlagte fødende kvinder af barselsfeber. Under sin ansættelse på fødselsstiftelsen i Wien havde Semmelweis bemærket, at den fødeafdeling, hvor der foregik undervisning af medicinske studenter, havde tre gange større dødelighed af barselsfeber end den, hvor jordemoderelever blev undervist. Da den eneste forskel var, at studenterne ofte kom direkte fra sektionsstuen uden at have vasket hænder, indførte han i 1847 håndvask i klorkalkvand, hvorved dødeligheden faldt fra 18 % til 1 %. Herved foregreb han J. Listers antiseptiske behandling 20 år senere, men hans resultater blev først anerkendt efter hans død, idet de ikke passede med forestillingerne hos samtidens læger om smitte som et udelukkende luftbårent fænomen.