Idumæa er den græsk-latinske gengivelse af det hebraiske Edom, det sydlige Østjordanland. Herudover omfattede Idumæa i hellenistisk tid den sydlige del af det bibelske Palæstina helt op til Hebron.