Idrættens Forskningsråd, oprettet i 1959 på initiativ af Dansk Idræts-Forbund med det formål "at fremme og samordne forskning af idrætslige spørgsmål af medicinsk, fysiologisk, psykologisk, historisk, sociologisk og teknisk art." I 1994 tog kulturminister Jytte Hilden, på opfordring fra Idrættens Forskningsråd, initiativ til en udredning om dansk idrætsforskning, hvilket resulterede i såvel øgede midler til dansk idrætsforskning som en ny struktur for Idrættens Forskningsråd. Denne trådte i kraft i 1996, hvorefter rådet fungerer under Kulturministeriet med to overordnede funktioner, dels en forskningspolitisk rådgivningsfunktion og dels en fondsfunktion. I 2000 blev rådet afløst af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, der støtter bl.a. forsknings- og udviklingsopgaver på idrætsområdet.