Ibn Ishaq, 704-767, muslimsk historiker, som redigerede en af de første samlede skildringer af profeten Muhammeds liv. Ibn Ishaqs Sira er i sin oprindelige form gået tabt og kendes nu alene i en redaktion af Ibn Hisham (d. 828 eller 833). Dens skildring af Muhammed er en særdeles vigtig kilde til forståelse af det Muhammedbillede, den islamiske tradition udviklede i 700-t. Værket er i sin helhed oversat til engelsk af A. Guillaume (The Life of Muhammad, London 1955).