Hugo von Mohl, 1805-1872, tysk læge og botaniker, professor i fysiologi i Bern 1832-35 og i botanik i Tübingen 1835-72. Han arbejdede fortrinsvis med planteanatomi og histologi, især problemerne vedr. samspillet mellem de enkelte celler i forhold til helheden. Mohl er ophavsmand til adskillige definitioner og udtryk inden for histologien, fx protoplasma og intercellularsubstans. Af hans betydningsfulde publikationer kan nævnes Mikrographie (1846) og Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle (1851).