Protoplasma er samlebetegnelse for det materiale, en levende celle er sammensat af.