Hornbæk Plantage, statsskov ca. 10 km nordvest for Helsingør. Mellem Hornbæk og Ålsgårde strækker sig langs Kattegatkysten en plantage (217 ha), hvis første partier 1793 blev tilsået med frø af fyrretræer for at dæmpe sandflugten. Nu vokser mange slags træarter; ca. 55 % af arealet er løvtræ. Der er et rigt dyreliv med bl.a. sortspætte, ravn og skovmår. Fra kysten fiskes havørred og hornfisk.