Holberg, baroni for Ludvig Holberg, oprettet 1747 af Brorup ved Slagelse og Tersløse, som Holberg erhvervede hhv. 1740 og 1745. I 1747 bestemte han, at hans formue skulle tilfalde Sorø Ridderlige Akademi, og Frederik 5. tillagde ham titel af baron for Friherreskab Holberg. Ved hans død i 1754 faldt ejendommen tilbage til Tersløsegård.