Hessematrix er en matrix hørende til en funktion \(f\) af \(n\) variable \(x_1, \dots, x_n\); det er en \(n \times n\) matrix, som indeholder de dobbelt afledede funktioner \(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}\). Hessematricen kan benyttes ved ekstremumsundersøgelser til at afgøre, om der er lokalt maksimum eller -minimum i et stationært punkt.