Hermes Trismegistos, (gr. 'den tre gange største Hermes'), se hermetisme.