Herman Dedichen, 28.6.1896-9.6.1958, dansk ingeniør og forretningsmand. Som barnebarn af Edvard Brandes var Dedichen storaktionær i Politiken. Fra december 1941 var han inddraget i modstandsarbejde og kom senere i nært samarbejde med Flemming B. Muus. Han virkede som kontaktformidler mellem modstandslederne og kredsen af politikere omkring Vilhelm Buhl, hvis synspunkter han fremførte over for England. Fra efteråret 1944 svandt Dedichens indflydelse ind, efterhånden som han mistede Frihedsrådets tillid.