Herluf Zahle, 14.3.1873-4.5.1941, dansk diplomat. Zahle blev cand.jur. 1897 og var under 1. Verdenskrig chef for Udenrigsministeriets 1. Departement, der behandlede de politiske sager. Han var gesandt i Berlin fra 1924 og støttede den danske regerings forsigtige neutralitetslinje efter Hitlers magtovertagelse i 1933. I dagene før 9.4.1940 advarede han om faren for et tysk angreb, med det forbehold at den tyske opmarch kunne vise sig kun at være en provokation.