Herennius Modestinus, romersk jurist fra den klassiske periode, dvs. 1. årh. e.Kr. til ca. 300. Modestinus var elev af Ulpianus og havde omkring midten af 200-t. sit virke som embedsmand i den romerske administration.