Henrik Rüsensteen, Henrik Ruse (Rüse) Rüsensteen el. Rysensteen, 9.4.1624-22.2.1679, dansk-nederlandsk officer og fæstningsingeniør. Han kom i 1661 til Danmark hvor han ledede store befæstningsarbejder, bl.a. Kastellet og Københavns nye befæstning. Han blev adlet i 1664 og gjort til friherre i 1671, fra 1672 med baroniet Rysensteen ved Bøvlingbjerg i Vestjylland. Under Den Skånske Krig blev Rüsensteen i 1677 afskediget i nåde efter strid med den militære ledelse, hvorpå han rejste tilbage til Nederlandene.