Henning Grove, 1932-2014, dansk politiker og dyrlæge. Henning Grove var 1977-2001 MF for Det Konservative Folkeparti og var 1982-86 fiskeriminister i Poul Schlüters regering. Som formand for Folketingets Markedsudvalg 1987-91 og for Retsudvalget 1991-94 havde han betydelig politisk indflydelse. Henning Grove blev i 1993 medlem af Folketingets Præsidium. Han genopstillede ikke ved valget 2001.