Folketingets Præsidium er formandskabet for Folketinget, der udgøres af tingets formand samt repræsentanter for de fire største partier.