Helge Eyvin Larsen, 1905-1984, dansk eskimolog og museumsmand; ansat ved Nationalmuseets Etnografiske Samling 1936-75 og afdelingsleder 1963-75. Helge Eyvin Larsen foretog 1930-82 talrige arkæologiske udgravninger i Grønland og Alaska. Det mest betydningsfulde fund var den store inuitiske boplads Ipiutaq opdaget i 1939 sammen med den amerikanske arkæolog Froelich Rainey (1907-92) ved Point Hope i Alaska. De særprægede fund herfra gav navn til en tidlig inuitisk kulturform, Ipiutaq-kulturen.