Heinrich Rickert, 25.5.1863-25.7.1936, tysk filosof, professor i Freiburg, siden i Heidelberg. Sammen med Wilhelm Windelband var Rickert den ledende skikkelse i den nykantianske Badenskole. Han er især kendt for sine historieteoretiske studier, hvor han hævder, at historiens unikke begivenheder kun kan forstås ud fra samtidens og den pågældende kulturs egne værdier. Til forskel fra Wilhelm Dilthey mente han, at det er muligt objektivt at bestemme disse værdier ved empiriske studier og dermed sikre historievidenskabens objektivitet.