Heinric van Veldeke, ca. 1140-ca. 1200, nederlandsk-tysk digter. Veldeke har tilknytning til egnen omkring Maastricht. Hans tidligste værk er en legende (ca. 1170) om en lokal helgen, St. Servatius, skrevet på middelnederlandsk. Resten af Veldekes forfatterskab er overleveret på middelhøjtysk, men det er omstridt, om det oprindelig delvis er digtet på middelnederlandsk. Veldeke er en af de tidligste repræsentanter for den høviske digtning inden for den tysk-nederlandske litteratur og øvede stor indflydelse på tyske digtere. Overleveret er ca. 25 minnesange, karakteristiske ved deres indledende naturskildring, den såkaldte Natureingang. Veldeke har endvidere skrevet den store høviske ridderroman Eneide (færdiggjort ca. 1190) via et fransk forlæg bygget over Vergils epos Æneiden.