Hans Schack, 1609-1676, dansk greve og feltmarskal. Schack, der var officer under Christian 4., var 1630-51 i svensk og fransk krigstjeneste. I 1658 blev han overtalt af Frederik 3. til at genindtræde i dansk tjeneste mod bl.a. at få Riberhus og Møgeltønder Len. Som kommandant i København organiserede Schack forsvaret under den svenske belejring og blev feltmarskal efter sejren 11.2.1659. Herefter fik han s.m. feltmarskal E.A. von Eberstein til opgave at generobre Fyn. Trods svensk kystforsvar gik han i land ved Kerteminde, forenedes med Eberstein i Odense og slog med ham den svenske hær ved Nyborg 14.11.1659. Schack havde efter krigen succes som reformator af forsvaret og som forretningsmand.