Ernst Albrecht von Eberstein, 1605-1676, tysk officer. Von Eberstein kæmpede under Trediveårskrigen foruden for Sverige for flere tyske fyrster, men i 1657 kom han i dansk tjeneste og udnævntes til feltmarskal. I 1659 havde han en ledende rolle i nedkæmpelsen af en svensk hær ved Nyborg og ved den danske generobring af Fyn.