Hans Holck, 1726-1783, dansk udgiver og filantrop. Efter udstået købmandslære kom han til København, hvor han s.m. en kompagnon i 1759 åbnede et adressekontor, der udgav Adresseavisen. Som flittig forlægger grundlagde Holck bl.a. Københavns Vejviser (1770), der stadig udkommer (se Kraks Forlag). En fallit i 1773 stoppede ikke den idérige, pietistisk prægede Holck, der oprettede en sygekasse, flere skoler m.m. Han takkede gerne for pengebidrag på vers; deraf udtrykket "Agent Holck, de fattiges tolk" (Joh. Herm. Wessel).