Hans Heinrich Lammers, 27.5.1879-4.1.1962, tysk politiker og embedsmand. Lammers var ansat i det tyske indenrigsministerium og blev i 1932 medlem af nazipartiet, NSDAP, og senere af SS. Hitler udnævnte ham i 1933 til departementschef og i 1937 til leder af Rigskancelliet samt minister uden portefølje. Som Hitlers juridiske rådgiver fik Lammers en nøglestilling mellem Føreren og ministerierne, men under 2. Verdenskrig mistede han indflydelse til Partikancelliets leder, Martin Bormann. Lammers havde afgørende indflydelse på de love, der legaliserede forfølgelsen af jøderne og deportationen til udryddelseslejrene. Han idømtes i 1949 20 års fængsel for forbrydelser mod menneskeheden, men blev i 1952 benådet og løsladt.