Hans Birch Dahlerup var en dansk søofficer. Dahlerup deltog som ung officer i krigen mod England 1807-1814. Han var formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1820-1822 og redaktør af Arkiv for Søvæsen 1835-1844. I 1847 blev han kommandør, men tog sin afsked og gik i østrigsk tjeneste som viceadmiral for at organisere den østrigske flåde. Hans selvbiografi, Mit Livs Begivenheder, blev udgivet i fire bind 1901-1914.