Haematoxylum, Haematoxylon, tropisk amerikansk planteslægt i caesalpinaunderfamilien i ærteblomstfamilien med tre arter. Haematoxylum campechianum, blåtræ eller kampechetræ, er et tornet træ, der stammer fra Vestindien og Mexico. Af hjerteveddet udvindes farvestoffet hæmatoksylin. Veddet benyttes også til møbler.