H.H. Koch, Hans Henrik Koch, 1905-1987, dansk embedsmand. Koch udnævntes i 1942 til departementschef i Socialministeriet og kom til at spille en fremtrædende rolle i Departementschefstyret 1943-45. Han skabte vigtige kontakter til Frihedsrådet, hvilket blev til nytte bl.a. under Folkestrejken 1944. Fra Socialministeriet ledede han det store hjælpearbejde for de efterhånden ca. 6000 danske i tyske koncentrationslejre, og det fik afgørende betydning for, at dødstallene kunne holdes nede. Koch spillede også en hovedrolle i koordineringen af fangernes hjemtransporter i vinteren 1945. Efter krigen blev han formand for Atomenergikommissionen.