H.B.J. Cramer, Hans Billeskov Jansen Cramer, 1891-1973, dansk redaktør og forfatter; cand.mag. Cramer ydede en væsentlig indsats for organisering af danske kunstnerisk arbejdende fotografer, bl.a. som formand for Danske Camera Pictorialister ca. 1930-73 og medstifter af og medlem af bestyrelsen for Fédération internationale de l'art photographique (FIAP) 1952-64. Han redigerede flere tidsskrifter, bl.a. som medredaktør af Fotomagasinet 1955-64, og virkede også som oversætter af fototekniske og skønlitterære bøger.