Højstrup Strand, stenstrand 3 km sydvest for Rødvig, domineret af 4 m høje strandvolde, hovedsagelig af flintesten, som havet har vasket ud af Stevns Klint og ført sydpå med strømmen. Bygningen af Rødvig Havn standsede denne vandring. Flinten har tidligere været kommercielt udnyttet. Undergrundens hårde overfladelag af limsten med flint fortsætter 300-400 m ud i havet og fungerer som bølgebryder.