Håkon 3. Sverresson, d. 1204, norsk konge. Håkon var søn af kong Sverre Sigurdsson og fulgte ham på tronen i 1202. På sit dødsleje rådede Sverre ham til at indgå forlig med kirken, og mange års stridigheder endte med, at de landflygtige biskopper vendte hjem til Norge og ophævede bandlysningen af landet. Forliget var Håkons politiske mesterstykke, men i sine to år som konge nåede han ikke at konsolidere freden.