Great Victoria Desert, ørkenområde i Australien, der strækker sig 1100 km øst-vest og 500 km nord-syd i Western Australia og South Australia. Landskabet består hovedsagelig af lange parallelle sandrygge, der er stabiliseret af et tykt dække af tør kratvegetation. Vegetationen er her mere varieret end i de fleste andre australske ørkener. Store dele af området er udlagt til henholdsvis aboriginal land og naturparker.